Петър Берон
Пещери и хора

Автор
Петър Берон
Заглавие
Пещери и хора
Тип
Научнопопулярен текст
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Научнопопулярна литература
Жанр
Научна и образователна литература, Биология, биофизика, биохимия, География, Екология
Теми
Нова българска литература (кр. на XIX-XXI в.)
Редактор
Катя Тошева
Художник
Радослав Маринов
Компютърна обработка
Десислава Бонева
Издател
АИ „Проф. Марин Дринов“
Град на издателя
София
Година на издаване
2012
Адрес на издателя
ПК 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 5
Печат
Печатница на АИ „Проф. Марин Дринов“
Други полета
Издание на БАН. Национален природонаучен музей — София

Заглавие и на англ. език: Caves and men / Petar Beron
Резюме и съдъжание на англ. език.
Фотографиите са дело на Трифон Даалиев, Боян Петров, Гезим Уручи и др.

С пълни авторски права:
Петър Кирилов Берон, 2012
Радослав Радославов Маринов, художник на корицата, 2012
Носител
хартия
Излязла от печат
22.11.2012
Печатни коли
18,25
Формат
70×100/16
Брой страници
292
Подвързия
мека
Цена
23,00 лв.
ISBN
978-954-322-523-1
УДК
551.44(100), 591.9(100)
Анотация
Книгата съдържа богати сведения за карста и пещерите във всички страни по света: за най-дълбоките и най-интерес­ните от тях. Разгледани са основните проучвания (със съот­ветната литература), както и българският принос в спелеоло­гията.
Включени са описания на някои от българските експеди­ции, а също и общи познания за пещерите и пещерната фа­уна. Данните отразяват положението към август 2012 г. и въпреки че бързо се променят, все пак дават представа колко обширно е съвременното пещерно движение и кои са глав­ните му герои.
Информация за автора
Д-р Петър Берон е роден в София през 1940 г. Работил е в института по зоология и в Националния природонаучен музей при БАН от 1963 до 2010 г., бил е директор на музея в продължение на 11 години. Със спелеология и по-конкретно с проучване на пещерната фауна се занимава от 1955 г. Специализирал е във Франция. От 1985 г. оглавява Българската федерация по спелеология, бил е председател и на Балканския спелеологичен съюз и член на Бюрото на Световния съюз по спелеология. Изследвал е много пещери на Балканския полуостров, в Индонезия, Франция, Нова Гвинея, Африка, Южна Америка и др.
Ръководил е наши експедиции в Куба, Китай и Виетнам. Откривател е на много нови видове пещерни и други животни. Съавтор е на книгата „Пещери и спелеология в България“.
Съдържание
Увод / 7
Пред входа на пещерата / 11
Фактори на подземната среда — пещерният климат / 18
Животът в пещерите / 19
Пещерните бактерии / 19
Гъбите в пещерите / 19
Растенията в пещерите / 19
Пещерните животни. Екологична класификация. Троглобиоморфоза / 20
Карстът по света / 38
Пещерите по света / 38
Най-дълбоките и най-дългите / 238
В България / 238
По света / 241
МСС и световните конгреси по спелеология / 246
Излизаме от пещерата / 247
Литература / 248
Резюме на английски език / 290
Бележки
Празни са стр. 10 и 292.
Въведено от
debora
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиотеки Книжарници

Корици 4