Йордан Йорданов
Толстоизмът

Записът е непълен. (Липсва задна корица)

Автор
Йордан Йорданов
Заглавие
Толстоизмът
Подзаглавие
Божествената същност на човека
Тип
сборник
Език
български
Категория
Философия
Жанр
Религиозна тематика, Философия
Съставител
Йордан Йорданов
Издател
Йордан Йорданов
Град на издателя
Варна
Година на издаване
2008
Други полета
Авторски права: Препечатването но целия сборник се разрешава безвъзмездно, съгласно волята на Лев Толстой, отказал се от авторските си права.
На корицата: Лев Толстой и В. Г. Чертков. 1906 г.
На трета страница „Лев Толстой бос“ — Иля Репин, 1901 г.

Посвещения: Посвещава се на 180 годишнината от рождението на Лев Николаевич Толстой — руски писател и основател на духовната наука в религията — толстоизмът. / Посвещава се и на всички селяни и работници — вечните роби на насилието и капитала
Носител
хартия
С илюстрации
да
УДК
882(092)+882.09+234+92
Съдържание
Въведение — стр. 6
I. Избрани части от религиозно-социалните съчинения на Л. Толстой — стр. 24
        1. Изповед — стр. 25
        2. Съед. и превод на четирите евангелия — предговор — стр. 34
        3. Моята вяра — стр. 58
        4. Но какво да правим? — стр. 70
        5. Днешното робство — стр. 104
        6. Царството божие е във Вас — стр. 110
        7. За всеки ден — стр. 146
        8. Пътят на живота — стр. 149
        9. За възпитанието — стр. 157
        10. Трудът…" от В. Лебрен — стр. 167
II. История на толстоизма в Русия и България — стр. 197
        1. Духовно пробуждане и обкръжение на Л. Толстой (1880–1910) — стр. 198
        2. Толстоизмът в Русия — стр. 204
        3. Толстоизъм и Гандизъм — стр. 229
        4. Толстоизмът в България — стр. 232
        5. X. Джордж, толстоизмът и БЗНС — стр. 264
        6. За Толстой и история на 90-томното издание на произведенията му в СССР — стр. 275
        7. Социалната философия на толстоизма в мисли — стр. 289
        8. Мисли — стр. 290
        9. Заключение — стр. 293
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
КАТАЛОГ на Народна Библиотека 'Иван Вазов' - Пловдив: УДК
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 1