Списание „Прометей“, година II, книга V

Заглавие
Списание „Прометей“, година II, книга V
Подзаглавие
Списание за разпространение на класическата култура
Издателска поредица
Списание „Прометей“ №9
Други автори
Б. Филов, Д. Василчин, Вл. Георгиев, Херодот, Бож. Д. Божиков, Дим. Цончев
Тип
сборник
Език
български
Категория
Сборници с разнообразно съдържание
Жанр
Научна и образователна литература
Теми
Антична литература
Преводач
Б. Геров, Г. И. Кацаров
Редакционна колегия
проф. Г. И. Кацаров, Ал. Балабанов, Д. Дечев
Издател
Дружество на приятелите на класическата култура в България
Град на издателя
София
Година на издаване
1938
Адрес на издателя
ул. „Яворец“ 9 София VII
Други полета
За списанието: Одобрено и препоръчано от М. Н. Просвета със зап. № 2415–23 от 13.VIII.1937 г.

Уредници: проф. Г. И. Кацаров; Ал. Балабанов; Д. Дечев.

Годишен абонамент за шест книжки: 80 лв.
Носител
хартия
Излязла от печат
април 1938
С илюстрации
да
УДК
87
Съдържание
Прослава на императора Августа — Б. Филов — стр. 3
Преустройство на германските средни училища — Д. Василчин — стр. 6
Легендата за Енея и произхода на етруските — Вл. Георгиев — стр. 7
Описание на Вавилон — Херодот (прев. Б. Геров) — стр. 14
Археологически разкопки в Гърция през XIX век — Бож. Д. Божиков — стр. 18
Старохристиянска засводена гробница в Хисаря — Дим. Цончев — стр. 21
Делата на императора Августа (Monumentum Ancyranum). Продължение (прев. Г. И. Кацаров) — стр. 22
Изложение от Дружеството на приятелите на класическата култура по повод на реформите в средното образование — стр. 24
Из вестниците — стр. 27
Вести — стр. 27
Varia — стр. 28
Весела страница — стр. 31
Нови книги — стр. 34
Бележки
Номерация: 1, 1 (1937)-(1943).
Забележки: Спира. От 1999 г. започва да излиза под заглавие „Прометей“, което се счита за продължител.

Кориците влизат в номерацията на страниците.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
СУ „Св. Климент Охридски“, Библиотека „Класическа филология“.

УДК, Забележки -- COBISS
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2