Квинт Курций Руф
История на Александър Велики Македонски

Записът е непълен. (Липсва задна корица/гръб на обложка)

Автор
Квинт Курций Руф
Заглавие
История на Александър Велики Македонски
Издателска поредица
Пълководци
Други автори
Борис Чолпанов (послепис)
Тип
роман, биография
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Биографии и автобиографии
Жанр
Биографичен роман, Историческа хроника (летопис), Исторически роман, Старинна проза
Теми
Александър Велики, Антична литература, Древна Гърция
Преводач
Николина Бакърджиева
Език, от който е преведено
латински
Година на превод
1985
Редактор
Борис Чолпанов
Художник
Жечко Попов
Художествен редактор
Огнемир Киров
Технически редактор
Елисавета Зорова
Рецензент
Любомир Рангелов
Коректор
Жанет Захариева
Оформление на корица
Красимир Петров
Издател
Военно издателство
Град на издателя
София
Година на издаване
1985
Адрес на издателя
ул. „Иван Вазов“ 12
Печат
Печатница на Военното издателство
Други полета
Техническа поръчка № 51 172
c/o Jusautor, Sofia
Носител
хартия
Литературна група
VI/55
Дадена за набор/печат
26. VI. 1985 г.
Подписана за печат
6. XI. 1985 г.
Печатни коли
20,50
Издателски коли
17,22
УИК
19,287
Формат
84×108/32
Код / Тематичен номер
24/95367/5571-5-85
Поръчка
63
Брой страници
328
Тираж
30 140
Подвързия
твърда с обложка
Цена
2,82 лв.
УДК
937/938(092)
Анотация
Квинт Курций Руф живее през епохата на император Клавдий — първата половина на първи век от н.е., когато римската историография вече е изживяла своя възход. „История на Александър Велики Македонски“ е историческо повествование, в което са описани необикновените подвизи на героя, колебанията в характера му и в психологията на действуващите лица.

Книгата е превод от латински на запазените до наше време части на съставената от немския учен Едмунд Хедике през 1931 г. „История на Александър Велики Македонски“. Прибавени са кратки извадки от книги първа и втора, които се намират в оригинал в съставеното от немския филолог Карол Таухницки стереотипно издание, отпечатано в Лайпциг още през 1829 г.
Съдържание
Предговор / 5

„История на Александър Велики Македонски“
        Книга първа. Филип / 7
        Книга втора. Александър Велики / 14
                Героична Тива / 17
                Начало на похода на изток. Завладяване на малоазиатското крайбрежие / 19
        Книга трета. В Мала Азия. Подготовка за предстоящите битки / 21
                В проходите на Киликия / 27
                Битката при Иса / 36
                Семейството на Дарий / 41
        Книга четвърта. Завладяването на Сирия и Финикия / 47
                Обсадата на град Тир / 52
                Превземането на Газа / 60
                В Египет / 66
                Лунното затъмнение / 74
                Битката при Арбела / 79
        Книга пета. Бягството на Дарий / 96
                Превземането на град Суза / 101
                Към Персида / 105
                Гибелта на град Персепол / 109
                Вероломството на Бес и Набарзан / 115
                Смъртта на Дарий / 120
        Книга шеста. Смъртта на цар Агид / 128
                Недоволство сред македонците / 132
                Среща с амазонките / 141
                Процесът срещу Филота / 145
        Книга седма. Процесът продължава / 163
                По следите на Бес / 171
                Война със скитите / 185
                Шестте Александрии / 194
        Книга осма. Убийството на Клит / 199
                Походът на изток продължава / 205
                Сватбата на Александър / 211
                Към Индия / 222
                Завладяване на царствата на Омфис и Абизар / 228
                Пор / 233
        Книга девета. В недрата на Индия / 241
                Още един град Александрия / 252
                Флотът потегля към река Инд / 261
        Книга десета. Впечатления от океанското крайбрежие/ 270
                Преустройство на империята / 276
                Смъртта на Александър / 284
                Архидей — цар на Македония / 288

Обяснителни бележки / 299
Велик пълководец (послепис от Борис Чолпанов) / 314
Бележки
Страница 324 е празна
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Historiae Alexandri Magni Macedoni
Quintus Curtius Rufus
Libri qui supersunt
Lipsiae in aedibus B. G. Teubnerl
MCMXXXI
Въведено от
vesi_libra
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии Енциклопедии

Корици 2