Книги
Причина защо е непълен: Липсва задна корица/гръб на обложка 31