Найден Геров
Речник на българския език • част 1

Автор
Найден Геров
Заглавие
Речник на българския език
Заглавие на том
част 1
Подзаглавие
Фототипно издание
Второ подзаглавие
А — Д
Други автори
Пантелей Зарев (предговор), Любомир Андрейчин (предговор), Петър Пашов
Тип
Разни
Език
български
Категория
Енциклопедии и речници
Жанр
Речник
Редактор
Славка Иванова
Консултант
Любомир Андрейчин
Художник
Евгени Клничаров
Технически редактор
Славчо Апостолов
Коректор
Тотка Вълевска
Издател
Издателство „Български писател“
Град на издателя
София
Година на издаване
1975
Печат
ДПК „Димитър Благоев“ — София
Други полета
За оригиналното издание: РѢЧНИКЪ НА БЛЪГАРСКЪIЙ ЯЗЪIКЪ с тлъкувание рѣчи-тъi на блъгарскъi и на русскъi / Събралъ, нарядилъ и на свѣтъ изважда НАЙДЕНЪ ГЕРОВЪ. / ЧЯСТЬ ПРЪВА. / А—Д / ПЛОВДИВЪ. / Дружествена печатница „Съгласие.“ / 1895.
Носител
хартия
Литературна група
V/29
Дадена за набор/печат
10.IV.1975
Излязла от печат
30.XII.1975
Печатни коли
31,75
Издателски коли
40,32
Формат
16/70/108
Номер
808-Б
Поръчка
114
Издателски №
3875
Брой страници
508
Тираж
15 100
Подвързия
твърда
Цена
5,50 лв.
УДК
808Б
Съдържание
Новото издание на речника на Найден Геров (предговор) — акад. Пантелей Зарев — стр. VII
Речникът на Найден Геров (предговор) — чл.-кор. проф. Любомир Андрейчин — стр. XXIII
Правописът на речника на Найден Геров (Как да се търсят и как да се четат думите) — доц. Петър Пашов — стр. XXXVII
Рѣчникъ на блъгарскъiй язъiкъ с тлъкувание рѣчи-тъi на блъгарскъi и на русскъi
        Предисловие — стр. I
        Правописание-то на Блъгарскъiй язъiкъ — стр. IX
        рѣчникъ съкращениia — стр. LV         
Речник ( А —Д ) — стр. 1
Бележки
Общият брой страници на книга 1 е 500 (ХLVIII, LII, 400) плюс 8 неномерирани страници от фототипното издание == 508

Страници VI и 398 са празни.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 3