Найден Геров
Речник на българския език • част 5

Автор
Найден Геров
Заглавие
Речник на българския език
Заглавие на том
част 5
Подзаглавие
Фототипно издание
Второ подзаглавие
P — IA
Тип
Разни
Език
български
Категория
Енциклопедии и речници
Жанр
Речник
Редактор
Славка Иванова
Консултант
Петър Пашов
Художник
Евгени Клинчаров
Технически редактор
Здравко Божанов
Издател
Издателство „Български писател“
Град на издателя
София
Година на издаване
1978
Печат
ДПК „Димитър Благоев“ — София
Други полета
За оригиналното издание: РѢЧНИКЪ НА БЛЪГАРСКЪІЙ ЯЗЪІКЪ съ тлъкувание рѣчи-тъі на блъгарскъі и на русскъі. / Събралъ и изтлъкувалъ НАЙДЕНЪ ГЕРОВЪ. / ЧЯСТЬ ПЯТА / П-ІА / ИЗДАДЕНА ПОДЪ РЕДАКЦИІѪ-ТѪ на Теодоръ Панчевъ. / ПЛОВДИВЪ./ Дружественна печіатница „Съгласие.“ / 1904.
Носител
хартия
Литературна група
V/29
Дадена за набор/печат
22.X1.1977
Излязла от печат
20.IV.1978
Печатни коли
41
Издателски коли
57,40
Формат
16/70/108
Код / Тематичен номер
15 95352 72631/5018-13-78
Номер
808-Б
Поръчка
27
Издателски №
4311
Брой страници
656
Тираж
15 113
Подвързия
твърда
Цена
6,96 лв.
УДК
808Б
Бележки
Общият брой страници на книга 5 е 640 плюс 8 (I-VIII) от фототипното издание плюс 8 неномерирани страници в началото на книгата (I-VIII) == 656

Страница VI е празна.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 3