Българска възрожденска литература

Заглавие
Българска възрожденска литература
Подзаглавие
От Паисий Хилендарски до Добри Войников
Издателска поредица
Библиотека за ученика
Други автори
Петър Динеков (предговор), Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Димитър Попски, Петър Берон, Васил Априлов, Юрий Венелин, Неофит Рилски, Неофит Бозвели, Константин Фотинов, Монах Натанаил (Захарий Княжески), Сичан Николов, Иван Богоров, Найден Геров, Георги С. Раковски, Димитър и Константин Миладинови, Никола Козлев, Райко Жинзифов, Васил Попович, Добри Войников
Тип
сборник
Език
български
Категория
Възрожденска литература
Теми
Българска възрожденска литература
Редактор
Петър Динеков, Иванка Тодорова
Художник
Елена Маринчева
Технически редактор
Виолета Кръстева
Коректор
Добрина Имова
Издател
Издателство „Български писател“
Град на издателя
София
Година на издаване
1978
Печат
ДП „В. Александров“ — Враца
Носител
хартия
Литературна група
VI/41
Дадена за набор/печат
25.VIII.1977
Излязла от печат
15.II.1978
Печатни коли
16,50
Издателски коли
13,86
Формат
32/84/108
Код / Тематичен номер
15 9537321311/6010--78
Поръчка
168
Издателски №
4264
Брой страници
264
Тираж
80 113
Подвързия
мека
Цена
0,44 лв.
УДК
886.7-8, 941Б.07/.083
Анотация
Когато изперво видях по другите места, чи децата начеват да четът на книги, писани по техниат язик, познах колко зле струват по нас учителите и колко напразно муки теглят горките деца. Защо, като преминат младостта си в школата с толкози страх и треперание, излазят и не знаят барим имято си да пишат, нити да си сметнат, щото земат и дават, ами по догените, ако им ся случи, понаучат ги малко нещо. Почудих ся кък през толкози векове не ся намери ни един да познай това окаяно состояние и да покажи един прав път камто учението. Надеих ся дано барим сега ся убади някой, но отколкото познах чи ся трудят за всенародни ползи, ни един не ся намери да смисли несчастните деца и да сочини за тях някоя книжка, това дело возприех аз: сочиних тойзи буквар…
Всякий, който види тъзи книжка, надея ся да ся зарадува. А най-много учителите, защо тия ми ся струва, отколе щяха да оставят псалтирите и часословите, от които децата ни разбират нищо, ако имахми някоя книга по нашиат язик напечатана за тях.
--Петър Берон
Съдържание
Велики възрожденски личности (предговор) — П. Динеков — стр. 5
Паисий Хилендарски
        Из „История славяноболгарская“ — стр. 13
Софроний Врачански
        Из „Житие и страдание грешнаго Софрония“ — стр. 41
        Из „Философския мудрости“ — стр. 53
        Покана за издаване на „Неделник“ — стр. 57
        Позив към българския народ — стр. 59
Димитър Попски
        Ода на Софроний — стр. 62
Петър Берон
        Из „Рибния буквар“ — стр. 64
Васил Априлов
        Из „Денница новоболгарского образования“ — стр. 70
Юрий Венелин
        Из „Старите и сегашни българи“ — стр. 76
        Юрий Венелин до Васил Априлов — стр. 79
Неофит Рилски
        Из „Филологическо предуведомление“ — стр. 93
        Описание следственних произшествию собившихся от знаменитаго турецкаго хатишерифа — стр. 96
Неофит Бозвели
        Ах, Болгария — стр. 100
        Мати Болгария — стр. 100
Константин Фотинов
        Предисловие любочитателем — стр. 113
Монах Натанаил, Захарий Княжески
        О, Ветре северни — стр. 118
Сичан Николов
        Похвала на древните болгари и на отечеството им — стр. 119
Иван Богоров
        Отечество — стр. 122
        Свиквание — стр. 122
        Из „Няколко дена разходка по българските места“ — стр. 125
        Няколко думи за бащиний наш язик — стр. 130
Найден Геров
        Есен — стр. 135
        Стоян и Рада — стр. 136
Георги С. Раковски
        Житие Г. С. Раковскаго — стр. 143
        Неповинний българин — стр. 145
        Отлъчие от България еднаго разпаленаго родолюбца българина в лет. 1853 — стр. 156
        Из „Горски пътник“ — стр. 166
        Георги Раковски до Йосиф Дайнелов — стр. 175
        Значението на историята — стр. 176
        Позив към българите за въстание — стр. 178
Димитър и Константин Миладинови
        Димитър Миладинов до проф. Виктор Григорович — стр. 180
        Димитър Миладинов до Александър Екзарх — стр. 181
        Оглас — Димитър и Константин Миладинови — стр. 183
        Тъга за юг — Константин Миладинов — стр. 185
        Бисера — Константин Миладинов — стр. 186
Никола Козлев
        Черен арап и хайдут Сидер — стр. 187
Райко Жинзифов
        До българската майка — стр. 197
        Здравица — стр. 198
Васил Попович
        Монолог или мисли на владиката Иларион — стр. 200
Добри Войников
        Разговор между двама ученика и един съветник върху името българин и народността му — стр. 207
        Из „Райна княгиня“ — стр. 211
        Из "Криворазбраната цивилизация — стр. 221
Бележки — стр. 243
Речник на непознатите думи — стр. 251
Бележки
Забележки: 1. изд. 1972

Страници 4 и 260 са празни.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Забележки [1. изд. 1972], УДК -- COBISS
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2