Български възрожденски стихове

Заглавие
Български възрожденски стихове
Издателска поредица
Библиотека за ученика
Други автори
Кирил Топалов (предговор, приложение), Христофор Жефарович, Павел Дуванлийски, Димитър Попски, Неофит Рилски, Константин Огнянович, Кирил Пейчинович, Анастас Кипиловски, Георги Пешаков, Христодул Костович — Сичан Николов, Неофит Бозвели, Иван Богоров, Найден Геров, Стефан Изворски, Найден Йоанович, Кръстю Пишурка, Йордан Xаджиконстантинов Джинот, Николай Катранов, Георги Раковски, Елена Мутева, Йоаким Груев, Васил Попович, Константин Миладинов, Григор Пърличев, Райко Жинзифов, Никола Козлев, Xаралан Ангелов, Иван Гологанов, Бачо Киро, Димитър Великсин, Любен Каравелов, Стефан Стамболов
Тип
сборник
Език
български
Категория
Възрожденска литература
Жанр
Поезия
Теми
Българска възрожденска литература
Съставител
Кирил Топалов
Редактор
Кирил Топалов, Цветана Джагарова
Художник
Елена Маринчева
Технически редактор
Виолета Кръстева
Коректор
Виолета Димитрова
Издател
Издателство „Български писател“
Град на издателя
София
Година на издаване
1978
Печат
ДПК „Димитър Благоев“ — София
Носител
хартия
Литературна група
VI/41
Дадена за набор/печат
18.VIII.1978
Излязла от печат
10.XII.1978
Печатни коли
15,50
Издателски коли
13,02
Формат
32/84/108
Код / Тематичен номер
15 37311311/6010-2-79
Поръчка
193/1978
Издателски №
5087
Брой страници
248
Тираж
45 113
Подвързия
мека
Цена
0,65 лв.
УДК
886.7-1
Анотация
Хубава си, моя горо,
миришеш на младост,
но вселяваш в сърцата ни
само скръб и жалост:

който веднъж те погледа,
той вечно жалее,
че не може под твоите
сенки да изтлее,

а комуто стане нужда
веч да те остави,
той не може, дорде е жив,
да те заборави.

Хубава си, моя горо,
миришеш на младост,
но вселяваш в сърцата ни
само скръб и жалост.

Любен Каравелов
Съдържание
Началото (предговор) — Кирил Топалов — стр. 5
Христофор Жефарович
        Болгария — стр. 29
        Турция — стр.
        Валахия — стр.
        Мисиа — стр. 30
Павел Дуванлийски
        Песен — стр. 31
        Гадинка (птиче) кани момиче — стр. 32
Димитър Попски
        Ода за Софроний — стр. 33
Неофит Рилски
        Описание следственних произшествию собившихся от знаменитаго турецкаго хатишерифа — стр. 37
Константин Огнянович
        Житие светаго Алексиа, человека божия — стр. 40
Кирил Пейчинович
        Епитафия — стр. 43
Анастас Кипиловски
        Песен — стр. 45
Георги Пешаков
        Ода на Юрий Ив. Венелин — стр. 47
Христодул Костович — Сичан Николов
        Похвала на древните болгаре и на отечеството им — стр. 50
Неофит Бозвели
        Ах! Болгариа… — стр. 54
        Премилая, горка мати Болгария! — стр. 54
        Блесна ся светлината — стр. 55
Иван Богоров
        Отечество — стр. 57
Найден Геров
        Стоян и Рада — стр. 58
Стефан Изворски
        Възрождение на Тулча — стр. 68
        Не ставало стихове на българский язик — стр. 71
Найден Йоанович
        Отечество — стр. 73
Кръстю Пишурка
        Плач Вратци — стр. 75
        Утешение — стр. 76
        Къде се намира правдата — стр. 77
Йордан Xаджиконстантинов Джинот
        Рай божий — стр. 79
Николай Катранов
        Стихотворения — стр. 83
Георги Раковски
        Горски пътник (откъс) — стр. 86
        Отлъчие — стр. 100
Елена Мутева
        Басня — стр. 103
Йоаким Груев
        Лятна нощ се превалява — стр. 105
Васил Попович
        Монолог или Мисли на владиката Илариона — стр. 107
Константин Миладинов
        Бисера — стр. 114
        Желание — стр. 115
        Голапче — стр. 115
        На санцето — стр. 115
        Тъга за юг — стр. 116
Григор Пърличев
        Сердарят — стр. 119
Райко Жинзифов
        Из „Гусляр в собор“ — стр. 153
        Жалба — стр. 157
        До българската майка — стр. 158
        Охрид — стр. 159
        Кървава кошуля (откъс) — стр. 161
Никола Козлев
        Черен арап и хайдут Сидер — стр. 172
Xаралан Ангелов
        Преслав — стр. 184
        Писмо — стр. 185
Иван Гологанов
        Из „Орфеова женитба со керка на арапска крале“ — стр. 186
Бачо Киро
        Закана срещу турците — стр. 191
        Размисъл — стр. 192
        Из „Пътуването ми към Цариград“ — стр. 193
        Аз един Бачо Киро съм — стр. 194
Димитър Великсин
        Мисли връх женитбата — стр. 195
        Сонет за девица Матилда К. Попович — стр. 200
Любен Каравелов
        Чорбаджия и хъш — стр. 202
        Стара планина — стр. 203
        Пролет дойде и пиленце — стр. 204
        Преминуват годинките — стр. 205
        Хубава си, моя горо — стр. 206
Стефан Стамболов
        Марш — стр. 209
        Возвание — стр. 209
        Нямането — стр. 211
        Чорбаджийско поучение — стр. 212
ПРИЛОЖЕНИЕ
Редакторска бележка — стр. 217
Схващания на възрожденци за поезията — стр. 219
За езика — стр. 223
В оценката на съвременниците и потомците — стр. 231
Кратка библиография — стр. 241
Бележки
Страници 4 и 242 са празни.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2