Теодоръ Т. Хрулевъ
Българска грамматика

Записът е непълен. (Липсва задна корица)

Автор
Теодоръ Т. Хрулевъ
Заглавие
Българска грамматика
Подзаглавие
Състави Теодоръ Т. Хрулевъ за рѫководство на Български-те юноши
Второ подзаглавие
и печатися съ иждивенiе-то на Георгiя Дончова, книгопродавца
Тип
учебник
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Жанр
Учебник
Теми
Българска възрожденска литература
Съставител
Теодоръ Т. Хрулевъ
Издател
Йосифъ Романовъ и съдр.
Град на издателя
Букурещъ
Година на издаване
1859
Печат
Йосифъ Романовъ и съдр.
Носител
хартия
УДК
094+808.67
Информация за автора
Хрулев, Тодор Тодоров, 1821-1865
Бележки
Физическо описание: 76 с. ; 20 см
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
1. COBISS: физическо описание, информация за автора
2. Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Варна: УДК
Връзки в Мрежата
Библиографии Разни

Корици 1