Христо Ботев
Избрани произведения

Автор
Христо Ботев
Заглавие
Избрани произведения
Издателска поредица
Библиотека „Български писатели“
Тип
сборник
Език
български
Категория
Българска литература
Жанр
Писмо, писма, Поезия, Проза, Публицистика и журналистика, Хумористична проза
Теми
Нова българска литература (кр. на XIX-XXI в.)
Редактор
Петър Динеков, Милка Спасова
Редакционна колегия
Богомил Райнов, Георги Караславов, Георги Цанев, Ефрем Каранфилов, Камен Калчев, Николай Хайтов, Пантелей Зарев
Художник
Кънчо Кънев
Художествен редактор
Магда Абазова
Технически редактор
Цветана Арнаудова
Коректор
Мария Грудева
Издател
Български писател
Град на издателя
София
Година на издаване
1969
Печат
ПК „Димитър Благоев“ — София
Носител
хартия
Литературна група
VI/32б
Дадена за набор/печат
19.II.1969
Излязла от печат
30.V.1969
Печатни коли
31,75
Издателски коли
22,37
Формат
78/108/32
Номер
Б
Поръчка
91
Издателски №
2774
Брой страници
508
Тираж
25100
Подвързия
твърда с обложка
Цена
2,13 лв.
УДК
886.7-8
Анотация
Ние не сме направили и стотната част от онова, което би могли да направиме. Признанието смалява вината и нравствено, и юридически, затова аз се и покаях. В продължението на 8 години аз видях всичките наши герои и патриоти и виждам, че големи хора вършат малки работи, а големите работи се вършат от малки хора. Гиганти тръгнали по купищата и събират мъниста, за да нанижат наниз от слава на майка си, а пигмеи се покачили на необозрими конкили и посягат със своите къси умове да уловят месеца за рогата! Наистина, ние сички сме непразни с велики идеи, но ти, Ботйов, ако си пигмей, то сляз от тия конкили и потъни в калта на ничтожеството, а ако си гигант, то възседни своята идея, тъй както Александър е възсядал своя Буцефал… Пейов, не се смей! Аз не съм способен да тропам по портите и да пея балдевските песни на патриотически маниер. Нека правят това други. Аз ще направя ръцете си на чукове, кожата си на тъпан и главата си на бомба, пък ще изляза на борба със стихиите; ако падна, то нека съдиите ми кажат, че настоящето ми писмо е било последньото безсъдържателно писмо, а ако стана аз сам съдия, то ще да дам съдържание и на своите глупости. И така, сбогом.
Информация за автора
Христо Ботьов Петков, известен като Христо Ботев, (роден на 6 януари 1848 г. в Калофер, загинал на 1 юни 1876 г.) е български национален герой, революционер, поет и публицист.
Съдържание
СТИХОТВОРЕНИЯ

Майце си — стр. 11
Към брата си — стр. 13
Елегия — стр. 15
Делба — стр. 17
До моето първо либе — стр. 19
На прощаване — стр. 22
Хайдути — стр. 27
Пристанала — стр. 33
Борба — стр. 37
Странник — стр. 39
Ней — стр. 42
Гергьовден — стр. 44
Патриот — стр. 46
Защо не съм? — стр. 47
Послание — стр. 49
Хаджи Димитър — стр. 50
В механата — стр. 53
Моята молитва — стр. 55
Зададе се облак тъмен — стр. 57
Обесвание на Васил Левски — стр. 60

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРОЗА

Примери от турско правосъдие — стр. 63
Това ви чака! — стр. 75
Послание от небето — стр. 81
Длъжностите на писателите и на журналистите — стр. 125
Политическа зима — стр. 132

ХУМОР И САТИРА

О, tempora! О, mores! — стр. 141
Долапът — стр. 145
Хайде на изложбата — стр. 147
Фабрика за попове — стр. 151
Калъп за учители — стр. 153
Подслушано — стр. 154
Видено — стр. 155
Казано — стр. 156
Епитафии — стр. 157
Съновник — стр. 160
Песен на букурещките български ергени — стр. 161
Гатанки — стр. 163
Задачи — стр. 165

ПУБЛИЦИСТИКА

СТАТИИ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

Символ-верую на българската комуна — стр. 169
Наместо програма — стр. 173
Народът вчера, днес и утре — стр. 177
Смешен плач — стр. 184
Петрушан — стр. 187
Решен ли е черковният въпрос — стр. 191
Причини за неуспеха на Бълг. книж. дружество — стр. 196
Задачата на в. „Знаме“ — стр. 206
Пролятата за свобода кръв ще измие племенните раздори — стр. 213
Единственото спасение на нашия народ е в революцията — стр. 221
Какво може да направи нашето духовенство — стр. 226
Българският народ трябва самичък да потърси свободата си — стр. 232
Само разумният и братският съюз между народите ще унищожи теглилата — стр. 238
Празнуването на Кирил и Методий — стр. 243
Железниците са вредни за нас — стр. 247
Ролята на Раковски в борбата за освобождение — стр. 252
Настроенията всред емиграцията през 1868 — стр. 256
Революция народна, независима, отчаяна — стр. 260
До редакцията на сръбския вестник „Изток“ — стр. 265
Захваща се вече драмата на Балканския полуостров — стр. 273

ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

Положението в Турция — стр. 279
Първият брой на „Знаме“ е глас на свободата — стр. 286
Злоупотребите на висшето духовенство — стр. 292
Прогрес! Прогрес! — стр. 296
Да бъде проклет народът, ако не въстане — стр. 301
Защо и за кого аз пиша — стр. 305
Сръбската пропаганда между българското население и опасността от нея — стр. 311
Шуменското приключение — стр. 317
Екзархията — нещастие за нашите политически стремежи — стр. 323
Увеличава се нашият пролетариат — стр. 329
За народа черковния въпрос е вече анахронизъм — стр. 336
Нож! Нож! Ножът ще спаси нашите глави от погибел — стр. 342
Меч и огън, огън и меч са нашите най-верни приятели — стр. 345
Няма за българина човешки жисот в Турция — стр. 347
Заточените българи — стр. 350
Експлоатиране на тревненските мини — стр. 354
Турските зверства в Македония — стр. 357
Отзвукът на Херцеговинското въстание в Турция — стр. 362
Положението на заточените в Диар Бекир — стр. 367
Турците могат да участвуват в революцията наред с българите — стр. 370
Новини из България — стр. 375

ИЗВЕСТИЯ ИЗ БЪЛГАРИЯ

Пишат ни из Пловдив — стр. 381
Из Варна ни явяват — стр. 382
Нашият цариградски дописник — стр. 383
Една дописка из Враца — стр. 384
Пишат ни из Цариград — стр. 386
Из Цариград ни известяват — стр. 387
Пътници — стр. 388
Из Пловдив се оплакват — стр. 388
Из Сливен ни пишат — стр. 389
Пишат в „Напредок“ — стр. 391
Танзимат! Танзимат! — стр. 392
Из Солун се оплакват — стр. 392
Разбойничеството в Македония — стр. 392
Из Битоля известяват — стр. 393
Из Лозенград пишат — стр. 393
Пишат из Кюстенджа — стр. 395
В „Източно време“ пишат из Плевен — стр. 396
Пишат из Солун — стр. 397
Из Ловеч ни пишат — стр. 398

ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

„Великата нация“ — стр. 401
Новините — стр. 406
Испания влезе вече — стр. 408
Различните партии — стр. 412
Работите в Испания — стр. 415
Едно от знаменитите явления — стр. 418
Теориите на нихилистите в Росия — стр. 420
Социалното и економическото състояние на
Германия — стр. 422
Наближава вече смъртта — стр. 424
Въстанието в Херцеговина — стр. 426
Щом избухна въстанието — стр. 431

ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА

Неуморният труженик — стр. 437
Г-н Нейчов е превел — стр. 438
Излязла е IX и X книжка — стр. 440
В брой 16 на в. „Напредок“ — стр. 442
В 23 брой на „Напредок“ — стр. 445
Г-н С. Бобчев е превел — стр. 447
„Венец на българската Муса“ — стр. 448
Излязла е четвърта книжка от „Градинка“ — стр. 451
Откакто е захванало да се издава „Знание“ — стр. 453
Слава тебе, господи! — стр. 455
В Букурещ е захванал изново да се издава — стр. 457

ПИСМА

До Найден Геров — стр. 461
До К. Тулешков — стр. 463
Телеграма до Парижката комуна 1871 г. — стр. 464
До Иван Драсов — стр. 465
До Иван Драсов — стр. 467
До Иван Драсов — стр. 470
До Иван Драсов — стр. 474
До Тодор Пейов — стр. 477
До семейството — стр. 480
До Ив. Грудов, Ив. Кавалджиев и Г. Странски — стр. 481
До приятелите — стр. 483
До капитана и пътниците на парахода „Радецки“ — стр. 484
Удостоверение, дадено на капитана на парахода „Радецки“ — стр. 486

Бележки — стр. 487
Бележки
В съдържанието погрешно е указано, че „Пролятата за свобода кръв ще измие племенните раздори“ е на стр. 212.
В съдържанието погрешно е указано, че „Г-н С. Бобчев е превел“ е на стр. 446.

Страници 2, 6, 8 и 10 са празни.
Между страници 8 и 9 има вложка с портрет на автора.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Виж „Връзки в Мрежата“:
1. COBISS: УДК
2. Уикипедия: Информация за автора
Връзки в Мрежата
Библиографии Енциклопедии

Корици 6