Книги
Алтернативно заглавие: Списание „Пламък“, Год. I, Кн. 3 1