Списание „Пламъкъ“, Год. I, Кн. 3

Заглавие
Списание „Пламъкъ“, Год. I, Кн. 3
Алтернативно заглавие
Списание „Пламък“, Год. I, Кн. 3
Подзаглавие
Месечно списание за изкуство и култура
Издателска поредица
Списание „Пламъкъ“ №3
Други автори
Гео Милевъ, П. Кропоткинъ, Уилиамъ Блекъ, Е. В. Дебсъ, Еврипидъ, Анатолъ Франсъ, Джонъ Д. Рокфелеръ, Кайзеръ Вилхелмъ II, Фридрихъ Велики, Бернаръ Шоу, Ѫптонъ Синклеръ, Уанг-Ан-Шихъ, Вашингтонъ, Жанъ-Жакъ Русо, Томасъ Карлайлъ, Николай Хрелковъ, Ламаръ, Н. Н. Розановъ, О. Каталанъ, И. Вершининъ, Р. Слантовъ, Максъ Мецгеръ
Тип
сборник
Език
български
Категория
Сборници с разнообразно съдържание
Жанр
Есеистика, Поезия, Проза, Публицистика и журналистика
Теми
Европейска литература, Нова българска литература (кр. на XIX-XXI в.)
Художник на илюстрациите
Макс Мецгер, Петер Брьогел, Оскар Кокошка, Франц Марк, Феликс Мюлер
Издател
сп. „Пламъкъ“
Град на издателя
София
Година на издаване
1924
Адрес на издателя
ул. „Раковска“ 145 — София
Печат
Печатница „Родопи“ на Тодоръ Л. Клисаровъ — София, ул. „Екз. Йосифъ“ 29
Носител
хартия
Излязла от печат
25 март 1924
С илюстрации
да
УДК
7, 008
Съдържание
ГРОЗНИ ПРОЗИ (драма) — Гео Милев — стр.81
ВИК ЗА ПРАВДА (из антологията на Ъптон Синклер)
• Позив към младежта — П. Кропоткин — стр. 87
• Две песни — Уилиам Блек — стр. 87
• Додето съществува… — Е. В. Дебс — стр. 88
• Фарисеи и законници — стр. 88
• Доброто в плен на злото — Еврипид — стр. 89
• Законът… — Анатол Франс — стр. 89
• Безсъниците на богатството — Джон Д. Рокфелер — стр. 89
• Войнишка клетва — Кайзер Вилхелм II — стр. 90
• Ако моите войници… — Фридрих Велики — стр. 90
• Нека загине миналото (из „Цезар и Клеопатра“) — Бернар Шоу — стр. 90
• На борда на един параход — Ъптон Синклер — стр. 91
• Държавата… — Уанг-Ан-Ших — стр. 91
• Властта… — Вашингтон — стр. 91
• Неравенството — Жан-Жак Русо — стр. 92
• Желаният ден — Томас Карлайл — стр. 92
МЕРИ (откъс от поема) — Николай Хрелков — стр. 93
ПРОЛЕТЕН УЖАС (стихотворение) — Ламар — стр. 95
КРИТИКА
• Руската литература през последните години — Н. Н. Розанов — стр. 97
• Съвременната музика в Русия — О. Каталан — стр. 100
• Театърът в Ленинград — И. Вершинин — стр. 101
• За списание Ек и за литературните награди — Гео Милев — стр. 103
• Краят на интелигенцията — Р. Слантов — стр. 106
• Изкуство — индивидуалност — индивидуализъм — Макс Мецгер — стр. 108
Бележки
Държател: Национална библиотека ’Св. св. Кирил и Методий’,София
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2