Книги
Заглавие: Списание „Пламъкъ“, Год. I, Кн. 3 1