Книги
Компютърна обработка: ИК „Бард“ ООД, Силвия Николова 11