Книги
Оформление на корица: „Megachrom“, Петър Христов 180