Книги
Предпечатна подготовка: Лъчезар Маринополски, Про Филмс 1