Книги
Печат: Печатница на Бълг. раб. партия (комунисти) 1