Книги
Издател: Скоро-Печатница на П. Х. Панайотовъ 1