Книги
Поръчка: 23/1958 г. на изд. „Български писател“ 1