Книги
Подзаглавие: Стихотворения в проза, хумористично-сатирични творби 1