Книги
Причина защо е непълен: Липсва задна корица и страници 12