Книги
Причина защо е непълен: Липсва задна корица и страници от 113 до 128. 1