Книги
Причина защо е непълен: Липсват корици и заглавна страница 1