Книги
Причина защо е непълен: Липсват първи страници/задна корица/гръб на обложка 1