Книги
Причина защо е непълен: Опит да запиша каквото мога заради предвижване на текст, изпратен от автора си в Ателие. 1