Книги
Причина защо е непълен: липсват първите страници и задна корица 1