Книги
Издателска поредица: Библиотека „Естетика и изкуствознание“ 5