Книги
Издателска поредица: Златни антикварни романи 4