Книги
Издателска поредица: Избрани книги за деца и юноши 43