Книги
Издателска поредица: Клуб „Приятели на хумора и сатирата“ 2