Книги
Издателска поредица: Кристална библиотека „Фантастика“ 12