Книги
Издателска поредица: Приказки на балканските народи 4