Книги
Издателска поредица: Съвременни любовни романи (Терзиев и синове) 1