Книги
Подзаглавие: Очерки и спомени из деятелността на българските тайни революционни комитети от 1869 — 1877 година 1