Книги
Подзаглавие: Бележки за посещение в Пловдивската област през 1876 г. 1