Книги
Подзаглавие: Български хумористични фантастични разкази 1