Книги
Подзаглавие: Изобразяването на действителността в западноевропейската литература 1