Книги
Подзаглавие: Или как евреите в България бяха изтръгнати от лагерите на смъртта 1