Книги
Подзаглавие: Илюстровани приказки за дѣца и юноши 11