Книги
Подзаглавие: Историята на най-героичната спасителна операция на бреговата охрана на САЩ 1