Книги
Подзаглавие: Комисарят Монталбано в изкушение 1