Книги
Подзаглавие: Месечно художествено илюстровано списание за деца и юноши с цветни и черни приложения 13