Книги
Подзаглавие: Нала и Дамаянти и други приказки 1