Книги
Подзаглавие: Опит върху поетиката и социологията на античния и западноевропейския роман 1