Книги
Подзаглавие: Очерк за живота и делото на македонския революционер Христо Матов 1