Книги
Подзаглавие: Портрет на един политически мъж 1