Книги
Подзаглавие: Преживяното (част III). Гимназист в София 1