Книги
Подзаглавие: Приключенията на лордъ Клейтонъ, роденъ въ Африка и отгледанъ отъ маймуна 2