Книги
Подзаглавие: Принцеса на Египет, пленница на Рим 1